ปลาน้ำจืดในประเทศไทย
ผู้จัดทำ   ด.ช. ธนิต  สร้อยนวม   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2   โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองบ้ว


 พันธุ์ปลาน้ำจืด
บึก ไตรราช
ช่อนงูเห่า 
ดุกลำพัน
หางไหม้ หางเหยี่ยว
หัวตะกั่ว หัวเงิน
จีด
กระดี่หม้อ สลาก สลาง
กะแหทอง กะแห ตะเพียนหางแดง เลียนไฟ ลำปำ
แขยงข้างลาย
แขยงธง
เค้าขาว
เข็ม
กระมัง มัง วี เลียม เหลี่ยม แพะ สะกาง
แก้มช้ำ ขาวสมอมุก ปก ปกส้ม ลาบก หางแดง
คางเบือน
กา เพี้ย
กะสูบจุด
กะสูบขีด
กะทุงเหว เข็มแม่น้ำ กะทุงเหวเมือง
กดหิน แขยงหิน
ม้า กวาง
หมอตาล อีตาล ใบตาล วี จูบ
พรมหัวเหม็น
พลวง พลวงหิน มุง
แรด เม่น มิ่น
ลูกผึ้ง ผึ้ง อีดูด
เสือพ่นน้ำ เสือ ขมังธนู
เสือตอ เสือ ลาด
ตะโกก โจก
ตะพาก ปีก
ตูหนา ไหลหูดำ
ตองลาย
เวียน


 

ธรรมชาติที่น่าสนใจและความหลากหลายทางชีวภาพ
พันธุ์ปลาน้ำจืด
บึงบอระเพ็ดเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ซึ่งเคยสำรวจพบว่า มีพันธุ์ปลามากมายหลายชนิด ประกอบด้วยพันธุ์ปลาน้ำจืด 31 ครอบครัว 148 ชนิด แพลงค์ตอนพืช 44 ชนิด แพลงค์ตอนสัตว์ 22 ชนิด (ปลอดประสพ และคณะ, 2525) ซึ่งเป็นปลาที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ เช่น ปลาช่อน ปลาชะโด ปลาแดง ปลาเค้า และปลาเสือตอ รวมทั้งปลาสวยงามอีกหลายชนิด ปลาที่มีชื่อเสียงที่สุดของบึงบอระเพ็ด คือ ปลาเสือตอเนื่องจากมีราคาสูงมาก เดิมเป็นปลาที่คนนิยมบริโภคเพราะว่าเนื้อปลาชนิดนี้มีรสดี เป็นที่เลื่องลือกันว่าถ้าใครมาจังหวัดนครสวรรค์ แล้วไม่ได้บริโภคปลาเสือตอถือว่ายังมาไม่ถึงจังหวัดนครสวรรค์ แต่ในปัจจุบันนี้ปลาเสือตอกลายเป็นปลาสวยงามที่เลี้ยงดูเล่น ไม่สามารถนำมาบริโภคได้ เพราะว่าเป็นปลาที่หายาก และมีราคาแพงมาก ราคาปลาเสือตอเมื่อประมาณ 15 ปี มาแล้วราคากิโลกรัมละ 300 บาท และปัจจุบันปลาเสือตอที่มีน้ำหนักประมาณ ครึ่งกิโลกรัมมีราคาซื้อขายในประเทศประมาณ 2-3 หมื่นบาท
ปัจจุบันนี้ เนื่องจากสภาพแวดล้อมในบึงเสื่อมสภาพลง เช่นมีวัชพืชมากมาย บางส่วนของวัชพืชเน่าตาย และจมลง ทำให้บึงบอระเพ็ดตื้นเขิน ทำให้เสียสภาพเหมาะสมแก่สัตว์น้ำ จึงทำให้พันธุ์ปลาน้ำจืดมีจำนวนลดลงทั้งชนิดและปริมาณ โดยพบเพียง 13 ครอบครัว 30 ชนิด แพลงค์ตอนพืช 19 ชนิด และแพลงค์ตอนสัตว์ 9 ชนิด (สุอินทร์และกาญจนรี, 2538) จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาบึงบอระเพ็ดให้มีสภาพที่เหมาะสมอีกครั้งหนึ่งปลา
ปลาเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลัง มีครีบ มีเกล็ดหรือไม่มีเกล็ด และหายใจทางเหงือก ปลาอาศัยอยู่ในน้ำ อุณหภูมิของตัวปลาเปลี่ยนได้ตามอุณหภูมิของน้ำที่มันอาศัยอยู่ นักวิทยาศาสตร์จึงจัดปลาไว้ในกลุ่มสัตว์เลือดเย็น
ในบรรดาสัตว์มีกระดูกสันหลัง ปลามีจำนวนชนิดมากที่สุด คือ มีอยู่ประมาณ ๒๐,๐๐๐ ชนิด สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ ที่มีจำนวนชนิดรองไปจากปลา ได้แก่ นก สัตว์
เลื้อยคลาน สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบก
ปลาต่างชนิดกันมีขนาดและรูปร่างแตกต่างกันไป ขนาดของปลาอาจเล็กใหญ่ผิดกันไปได้ตั้งแต่ ๑.๒ เซนติเมตร จนถึง ๒๒ เมตร ปลาส่วนใหญ่มีรูปร่างเพรียว หัวแหลมท้ายแหลม ที่มีรูปร่างเป็นอย่างอื่นก็มีอยู่อีกเป็นจำนวนมาก

                        webboard                    สมุดเยี่ยม           แชท                
โฮมเพจนี้เป็นงัยบ้าง

สุดยอดเลย
แน่นอน
พอดูได้
ไม่ได้เรื่องเลย


ผลการ Vote
Power by Thaimisc.com